Kategorie

Kontakty na filatelii Česká Dáma

Výrobci

Hledat

Ochrana osobních údajů


Společnost Michal Čípel, IČ: 65718798 je Správcem osobních údajů získaných prohlížením nebo nakupováním na internetových stránkách www.ceskadama.cz, www.ceska-dama.cz a www.aukcepohlednic.cz. Při správě osobních údajů věnujeme jejich ochraně maximální péči.Jaké údaje zpracováváme?

Identifikační údaje
Tyto údaje zpracováváme pouze při vyplnění objednávkového formuláře a jsou jimi zejména Vaše jméno a příjmení, IČ a DIČ, pokud jste podnikatelem a datum narození, pokud jej vyplníte.

Kontaktní údaje
Tyto údaje zpracováváme pouze při vyplnění objednávkového formuláře nebo pokud náme je sdělíte při své poptávce zaslané e-mailem, sdělené telefonicky nebo osobně a jsou jimi Vaše poštovní, fakturační a/nebo doručovací adresa, telefonní spojení, e-mailová adresa, případně kontakt na sociálních sítích.

Vaše nastavení v e-shopu
Tyto údaje zpracováváme pouze při vyplnění objednávkového formuláře a jsou jimi údaje o Vašem obchodním účtu, uložené adresy, členství ve věrnostním programu, nákupní seznamy, sledované produkty, Vaše hodnocení produktů a vyplněné dotazníky.

Údaje o objednávkách
Tyto údaje zpracováváme pouze při vyplnění objednávkového formuláře nebo při objednávce přes telefon, e-mail, Skype nebo jiné komunikační prostředky a jsou jimi údaje o Vaší objednávce, zvoleném způsobu dopravy, zvoleném způsobu platby a o číslu bankovního spojení v případě uskutečněné platby převodem na účet.

Údaje o Vašem chování na webu
Tyto údaje zpracováváme jako anonymní bez možnosti identifikace na konkrétní osobu, a to i v případě, že u nás nakoupíte. Sledujeme odkud k nám přicházíte, jaké zboží si prohlížíte, jaké zařízení k prohlížení webu používáte včetně jeho technických parametrů (verze operačního systému, typ a verze prohlížeče internetových stránek, instalované doplňky v prohlížeči) a vybrané soubory cookie. Část údajů získáváme ze služeb od externích dodavatelů, tj. Google Analytics, TopList, NaVrcholu a Sklik.

 

Proč osobní údaje zpracováváme?


Vaše osobní údaje zpracováváme (zejména soubory cookies) pro sledování návštěvnosti webu a zlepšování našich služeb. Pokud se u nás zaregistrujete a případně nakoupíte, potom Vaše osobní údaje (zejména jméno, příjmení, adresy, telefonní číslo, e-mail atd.) využíváme pro vedení Vašeho obchodního účtu, vyřízení objednávky a pro plnění zákonných povinností.

Ke zpracování osobních údajů nás opravňuje příprava a plnění kupní smlouvy, dodržování právních povinností, naše oprávněné zájmy nebo Váš souhlas.

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

- bez Vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo
- na základě Vašeho souhlasu.

Jaká data o Vás nebo Vašem zařízení zpracováváme bez Vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo se u nás zaregistrujete či nakoupíte. Vaše údaje můžeme také zpracovávat, pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány nebo pokud s námi komunikujete.

Jste návštěvníkem našeho webu, tj. web si jen prohlížíte

Pokud navštívíte náš web, nesledujeme pouze dříve uvedená nastavení Vašeho zařízení, ale také do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé textové soubory zvané cookies. Cookies nám umožňují sledovat Váš pohyb po našem webu, zjišťovat Vaše zájmy (prohlédnuté zboží), registrovat zboží vložené do zatím anonymního nákupního košíku a zjišťovat nastavení Vašeho zařízení. Pokud soubory cookies ve svém zařízení zakážete, nemusí náš web fungovat správně.

Náš web také umožňuje uložení cookies třetích stran (zejména společností Google, Seznam, TopList a Navrcholu), které sledují návštěvnost našeho webu a jeho jednotlivých stránek, vytváří anonymní statistiky a přehledy.

Prokliky na sociální sítě (zejména Facebook a Google+) umístěné na našem webu jsou plně ve vaší kompetenci. Záleží na Vás, zda-li sociálním sítím dáte svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Náš web tyto prokliky dále nesleduje.

Veškerá anonymizovaná data zpracováváme po dobu 36 měsíců od jejich získání, a to čistě pro naše statistiky a budoucí úpravy webu. Samotné soubory cookies uložené ve Vašem zařízení můžete kdykoliv smazat či zakázat.

Protože veškerá získaná data v této fázi prohlížení našeho webu jsou pro nás anonymní, nemůžeme tato data individuálně smazat a právo na zapomenutí tak nelze využít.

Registrovaný uživatel našeho webu

Pro registraci na našem webu je nutné náš web navštívit a tedy platí ustanovení z předchozí části nazvané "Jste návštěvníkem našeho webu, tj. web si jen prohlížíte".

Po Vaší registraci na našem webu dále zpracováváme Vaše jméno, příjmení, kontaktní adresu, doručovací adresu nebo jinou adresu uvedenou při registraci, telefonní číslo, e-mail a případně další údaje, které dobrovolně uvedete při své registraci, kterými jsou Váš věk, pohlaví, u podnikatelských subjektů IČ a DIČ a případné vložené poznámky. Tato data zpracováváme a vedeme po dobu existence Vašeho účtu u nás. Účet můžete kdykoliv zrušit. Zrušením Vašeho účtu odstraníme z našeho webu i veškerá Vaše osobní data, zůstávají nám pouze data anonymizovaná pro naše statistiky.

Veškeré naše statistiky, kromě statistiky za Váš osobní účet, jsou anonymizované, Vaše osobní údaje se do nich nepřepisují.

Kupující na našem webu

Pro nákup na našem webu je nutné náš web navštívit a tedy platí ustanovení z předchozí části nazvané "Jste návštěvníkem našeho webu, tj. web si jen prohlížíte".

Pokud u nás nakoupíte, zpracováváme Vaše osobní údaje vypsané v části nazvané "Registrovaný uživatel našeho webu" za účelem vyřízení Vaší objednávky a pokud jste registrovaným uživatelem našeho webu, potom můžeme pro Vaši objednávku využít osobních a dalších údajů z Vaší registrace na našem webu.

Takto získané osobní údaje použijeme zejména proto,
- abyste mohli dokončit svou objednávku na našem webu, např. aby se Vám nesmazal obsah nákupního košíku;
- abychom s Vámi mohli komunikovat za účelem vyřízení Vaší objednávky;
- abychom je mohli předat zvolenému přepravci v rozsahu nezbytně nutném či výdejním místům;
- abychom mohli zúčtovat platbu za zboží, v této souvislosti můžeme Vaše osobní údaje předat také našim partnerům provozujícím platební systémy;
- abychom je mohli použít při případné reklamaci zboží či služby a
- abychom je mohli použít při následné komunikaci s Vámi po e-mailu, přes webové rozhraní, telefonu nebo pomocí jiného komunikačního prostředku.

Za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme údaje po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

Pro ostatní uvedené účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 6 měsíců, s výjimkou předání pro předběžné posouzení, zda máte nárok na odloženou platbu, které provádíme jednorázově při vašem nákupu.

Proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

 

Zpracování osobních údajů na základě právních povinností

 

Osobní údaje získané pro potřeby plnění zákonných povinností zpracováváme bez Vašeho souhlasu. Naše povinnosti vyplývají zejména z následujících právních předpisů:

- zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
- zákon č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele,
- zákon č. 235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty,
- zákon č. 563/1991 Sb., O účetnictví.

Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu nejvýše 15 let od vydání posledního dokladu k Vaší objednávce.


Údaje uchovávané při komunikaci prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo jiného prostředku

 

Pokud s námi komunikujete přes webové rozhraní, e-mail, telefon, SMS, Skype, sociální sítě apod., potom zpracováváme Vaše osobní údaje sdělené dobrovolně při takové komunikaci, a to nejvýše 6 měsíců po vyřízení Vašeho požadavku. Pokud u nás učiníte objednávku, potom Vaše osobní údaje zpracováváme podle pravidel uvedených v článku "Kupující na našem webu".

 

Kdo Vaše osobní údaje zpracovává?

 

Ve většině případů zpracováváme Vaše osobní údaje pro vlastní účely jako jejich Správce. V takovém případě Vaše údaje předáváme našim partnerům pro zajištění platby, přepravy a dalších náležitostí Vaší objednávky. Údaje také předáváme našim zpracovatelům, kteří je zpracovávají dle našich pokynů. S Vaším souhlasem můžeme údaje předat také reklamním a sociálním sítím pro zobrazení reklamy na míru na dalších webech.

Všechny zmíněné osobní údaje zpracovává naše společnost jako Správce. To znamená, že naše společnost stanovuje shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli Správce, a to:
- Fio banka, a.s., V Celnici 10, Praha 1, Česká republika, IČ: 61858374;
- PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, Poznań, Polská republika, NIP: 779-23-08-495;
- Česká pošta, s.p., IČ: 47114983;
- PPL s.r.o., IČ: 25194798;
- Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., IČ: 61329266;
- Uloženka, s.r.o., IČ: 24299162;
- Zásilkovna, s.r.o., IČ: 28408306;
- Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36631124;
- a dalším partnerům na výdejních místech, kteří doručují Vaši zásilku;

- ZONER software, a.s., IČ: 49437381.

Na základě Vašeho souhlasu předáváme anonymizované údaje reklamním a sociálním sítím (soubory cookies):
- Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads
- Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy
- Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685;
- TOPlist s.r.o., IČ: 27204171;
- Internet Info, s.r.o., IČ: 25648071.

 

Vaše práva při zpracování osobních údajů


Právo na přístup

Máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme a kdo další je zpracovává. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu "Ochrana osobních údajů". Nejste-li si jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup ke svým osobním údajům.

Právo na opravu

Máte právo po nás požadovat opravu, doplnění či odstranění chyb, které evidujeme u Vašich osobních údajů.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje z našich databází vymazali. V takovém případě Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme.

Nemůžeme vymazat osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění našich právních povinností nebo k určení výkonu či obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování. V tomto případě však nikoliv navždy jako v případě práva na výmaz, ale po omezenou dobu. Zpracování Vašich osobních údajů musíme omezit:

- když popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
- když Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu;
- když Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;
- když vznesete námitku proti zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost

Máte právo od nás získat všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sami poskytli a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího odkladu; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


Jak uplatnit jednotlivá práva?

 

Nejrychlejší způsob uplatnění Vašich práv je zaslat nám zprávu o uplatnění svého práva na e-mail obchod@cipel.cz.


Tato listina vstupuje v platnost dne 25.5.2018


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

K pokladně

HledatInternetová stránka využívá soubory cookies, které usnadňují procházení e-shopu. K dalšímu zpracování získaných dat u nás nedochází.