Kategorie

Kontakty na filatelii Česká Dáma

Výrobci

Hledat

Společenská zodpovědnost naší firmy se nesoustředí pouze na podporu obecně prospěšných organizací, naší doménou je péče o životní prostředí. Naše společnost se snaží chovat maximálně šetrně vůči svému okolí a celému systému životního prostředí. Třídění odpadů je snadné! V naší společnosti si neklademe otázky, proč něco neudělat, ale jak to udělat, aby to bylo ku prospěchu všech. K tomu se snažíme vést i naše zákazníky, partnery a přátele.

Třídíme odpady

Na odpad, který naše společnost vyprodukuje, se díváme tak, jako by se jednalo o dále využitelný materiál. A ono tomu tak skutečně je, protože většina odpadů je použitelná přímo v naší společnosti. Co sami zpracovat neumíme, to rádi přenecháváme specializovaným firmám.

Recyklace baterií

Baterie z UPS, notebooků i počítačů, drobné baterie z elektrospotřebičů jsou cenným zdrojem druhotných surovin, proto i tento typ odpadu třídíme a předáváme k dalšímu zpracování prostřednictvím společnosti Asekol. Vybité a vadné baterie odebíráme od všech spotřebitelů i firem bezplatně.

Recyklace elektroodpadu

Elektroodpad je v naší oblasti samozřejmou součástí odpadů, které se k nám nejčastěji dostávají vyřazením zařízení u našich zákazníků. Elektroodpad dále nevyužíváme, všechen předáváme k dalšímu zpracování společnostem Asekol a REMA Systém, případně po dohodě se zákazníkem jej předáváme školám, které za něj získávají vybavení tělocvičen, učeben apod.

Elektroodpad od našich zákazníků odebíráme bezplatně. Na odebrané zařízení vystavujeme potvrzení o převzetí vyřazeného zařízení k likvidaci.

Recyklace kovů

Při naší činnosti vytřídíme také malé množství odpadních kovů – železa, mědi a hliníku. Ročně se jedná o cca 20 kg materiálu, který předáváme specializovaným firmám k dalšímu zpracování.

Recyklace papíru

Papír je největší položkou v odpadech každé firmy a u nás tomu není jinak. Většina odpadního papíru je tvořena kartonovými krabicemi a papírovými výplněmi balíků, naprosté minimum odpadního papíru vzniká při samotné kancelářské činnosti.

Kartonové krabice dále využíváme a papírové vystýlky také. Máme to štěstí, že počet balíků, které k nám přijdou, je téměř roven počtu balíků, které od nás odcházejí. Nemusíme tak zadávat výrobu kartonových krabic a nemusíme zvyšovat množství papírového odpadu v oběhu.

Papírovou vystýlku na ochranu přepravovaného zboží naleznete v cca 50 % balíků. Je to vystýlka, která k nám dorazila, případně se jedná o papírový odpad vzniklý při naší vlastní činnosti.

V účetnictví dáváme přednost elektronickým dokladům.

Recyklace plastů

Plasty všech druhů jsou druhou největší částí odpadů, které se v naší firmě vyskytují. Všechny tyto plasty pocházejí ze zásilek zboží, které k nám přijdou. V drtivé většině se bavíme o bublinkové fólii, kterou dále využíváme jako vystýlku balíků odesílaného zboží.

Jen malé množství plastů, měsíčně sotva 1 kg, předáváme specializovaným firmám k dalšímu zpracování.

Snižujeme spotřebu energií

Ano, i u energií přemýšlíme a snažíme se spotřebovávat jen takové množství, které skutečně potřebujeme. Klasické počítače jsme tedy vyměnili za notebooky a mikropočítače, tiskárny jsou zapnuté jen po dobu nezbytně nutnou, zářivky a žárovky jsou již dávno vyměněny za úsporné zdroje světla.

Ekologická doprava

Podíváte-li se na silnici, uvidíte řadu aut, která vezou pouze jednu osobu jedoucí na oběd do sousední ulice. Nás mezi takovými nehledejte! Všichni naši spolupracovníci v rámci programu na zlepšení kondice chodí krátké vzdálenosti pěšky, jezdí na kole nebo využívají hromadnou dopravu.

Komunální odpad

V naší malé firmě jsme dospěli do fáze, kdy komunální odpad, který by končil na skládkách, nevytváříme. Všechny odpady, které vytvoříme a neumíme sami využít, jsme schopni předat k dalšímu zpracování.


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

K pokladně

HledatInternetová stránka využívá soubory cookies, které usnadňují procházení e-shopu. K dalšímu zpracování získaných dat u nás nedochází.