Kategorie

Kontakty na filatelii Česká Dáma

Výrobci

Hledat

Obchodní podmínky platné pro internetový obchod
filatelie Česká Dáma (www.ceskadama.cz)

 

 

 

 

platné od 1.1.2014


Potřebujete-li Obchodní podmínky platné do 31.12.2013, klikněte zde.

Potřebujete-li Reklamační řád platný do 31.12.2013, klikněte zde.

Potřebujete-li formulář na odstoupení od kupní smlouvy, stahujte jej zde.

Základní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím (též odběratelem či zákazníkem) a prodávajícím (též dodavatelem) v oblasti prodeje filatelistického materiálu (sběratelského materiálu), pracovních pomůcek, spotřebních materiálů, software, dárkových předmětů a dalšího zboží z nabídky internetového obchodu filatelie Česká Dáma (www.ceskadama.cz).


Prodávající (provozovatel internetového obchodu)

Michal Čípel, se sídlem Doubravice 228, Pardubice.


Identifikační číslo (IČ): 65718798
- zapsán v Živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Pardubic pod evidenčním číslem 361005-6726. Odkaz do ARESu.
Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ7904233590 (jsme plátci DPH)

Veškeré kontaktní údaje prodávajícího jsou na stránce Kontakty a výdejní místa.


Kupující

Kupující je buď
- spotřebitel (fyzická osoba), který při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, které jsou nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na kupních dokladech.

nebo

- firma (fyzická nebo právnická osoba), která při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu vedle kontaktních údajů také IČ, DIČ (je-li plátcem DPH) a případně kopii živnostenského listu či výpisu z Obchodního rejstříku, pokud to povaha obchodních vztahů vyžaduje.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou výslovně upravené těmito Obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele jakož i předpisy souvisejícími.


Individuální smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím je nadřazena Obchodním podmínkám.

 

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že se při správě osobních údajů řídí Nařízením Evropské unie č. 216/679 General Data Protection Regulation (zkráceně GDPR). Celé znění závazku prodávajícího ohledně ochrany osobních údajů je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

 

Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.


Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá. Kupující může svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv zrušit e-mailem nebo na internetových stránkách filatelie Česká Dáma (www.ceskadama.cz).

Otevírací doba

Prodávající aktuálně nemá vlastní veřejně přístupnou prodejnu či obchodní kancelář, ale osobní předání umožňuje několika způsoby, a to (1) vlastní rozvážkovou službou v Pardubicích, Hradci Králové, Jaroměři, Dvoře Králové nad Labem, Trutnově nebo na jiném místě dle dohody mezi prodávajícím a kupujícím nebo (2) prostřednictvím provozoven smluvních partnerů.

Internetový obchod je otevřený neustále, vyjma času nutné technické údržby.

Informace o cenách a o zboží

Veškeré ceny uváděné v internetovém obchodě filatelie Česká Dáma jsou ceny konečné, a to včetně všech daní a poplatků vyjma ceny dopravného, jsou považovány za aktuální, pokud je u zboží uveden text "Skladem" (platí pro skladové zásoby).


Internetový obchod filatelie Česká Dáma (www.ceskadama.cz) nabízí svým zákazníkům zařazení do několika cenových kategorií s tím, že o zařazení do konkrétní cenové kategorie rozhoduje výhradně prodávající. Zvláštní cenové kategorie jsou určeny pro stálé zákazníky našeho internetového obchodu, dealery a držitele námi uznaných slevových karet našich partnerů.


Popisky zboží a obrázky zboží uváděné v internetovém obchodě filatelie Česká Dáma odpovídají skutečnosti v maximální možné míře.

Platební podmínky

Prodávající nabízí následující způsoby platby za zboží s tím, že žádnou z uvedených variant plateb nezatěžuje žádnými poplatky:

 • platba v hotovosti při nákupu
 • platba předem na bankovní účet v České republice (Kč nebo EUR) nebo na Slovensku (EUR)
 • platba na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od kupujícího přepravce)
 • platba na fakturu se splatností (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu)


Zboží zůstává až do jeho úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

Objednání zboží

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o zboží na objednávku (zboží není skladem u prodávajícího), prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem cenu a termín dodání objednaného zboží.


Objednávat zboží je možné následujícími způsoby:

 

 • elektronickou poštou na adrese obchod@cipel.cz
 • klasickou poštou na adrese Michal Čípel, Doubravice 228, Pardubice, 53353
 • osobně
 • přes WhatsApp na čísle 420604751440
 • telefonicky na čísle (+420)604751440
 • přes internetový obchod filatelie Česká Dáma na adrese www.ceskadama.cz


Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky elektronicky (přes internetový obchod) nebo písemnou formou (e-mail) a uvést následující údaje:

 • (obchodní) jméno a adresu kupujícího
 • IČ a DIČ, jedná-li se o firmu
 • název zboží dle internetového obchodu filatelie Česká Dáma (www.ceskadama.cz), není-li zboží v internetovém obchodě filatelie Česká Dáma (www.ceskadama.cz) nabízeno, potom jej co možná nejpřesněji specifikovat např. pomocí katalogového čísla a názvu katalogu
 • jednotkovou cenu zboží a počet objednávaných kusů
 • způsob odebrání zboží a dopravy
 • dodací adresu
 • podpis osoby oprávněné objednávat zboží (v internetovém obchodě je podpisem přihlašovací jméno a heslo)
 • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

Dodací podmínky

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 30 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno "skladem", prodávající zboží odešle nejpozději do 3 pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby po převzetí zboží toto zboží co nejdříve překontroloval podle přiložených kupních dokladů.

Omezení pro jednotlivé způsoby dodání zboží:

 • osobní převzetí (včetně dopravce filatelie Česká Dáma): Omezení platí pouze při koupi zboží na fakturu (opožděná platba), kdy zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti apod. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat. Při platbě v hotovosti prokázání totožnosti je třeba jen v případech, kdy to vyžaduje platná legislativa České republiky.
 • zasílání přepravní službou a přes výdejní místa (Česká pošta, Slovenská pošta, Zásilkovna a ostatní přepravci jejich služby zmíněné společnosti využívají): Pro převzetí zásilky je třeba se dostatečně identifikovat podle podmínek konkrétního přepravce a převzetí zásilky potvrdit do dokumentace přepravce. V případě neúplné nebo poškozené zásilky je nutno neprodleně oznámit prodejci e-mailem na adresu obchod@cipel.cz skutečnost, že zásilka neodpovídá představě kupujícího. V případě poškozené zásilky doporučujeme tuto zásilku od přepravce nepřebírat a tuto skutečnost oznámit prodejci e-mailem.
 • výdejní místo (Dřevěné hračky): Pro převzetí zboží je třeba se prokázat platným dokladem totožnosti, pokud došlo k úhradě kupní ceny před jeho dodáním.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

(neplatí pro obchodní partnery s podepsanou dealerskou smlouvou)

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy kdykoliv, pokud nedošlo k dodání zboží. Odstoupení od kupní smlouvy je třeba zaslat e-mailem na obchod@cipel.cz bez zbytečného odkladu. Postup je podobný, jako u odstoupení od kupní smlouvy po dodání zboží (viz. bod 1 níže). Ze strany prodávajícího nebudou v takovém případě činěny žádné nároky na náhradu škody.

Následující odstavce řeší odstoupení od kupní smlouvy v případě, že kupující objednal zboží na dálku, tj. mimo kamennou provozovnu prodávajícího a již došlo k dodání zboží.

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než v provozovně prodávajícího. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení od kupní smlouvy, doporučujeme postupovat podle následujících bodů:

1) Odešlete nejpozději do 14 dní od převzetí zboží dopis (nejlépe e-mailem na adresu obchod@cipel.cz) s textem:
„Odstupuji jednostranně od kupní smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené kupní ceny zboží na bankovní účet číslo:…………………...". Datum a podpis; nebo můžete využít připraveného formuláře na odstoupení od kupní smlouvy.

2) Zboží kupující odešlete na vlastní náklady a riziko na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu, a to standardním způsobem, tj. nikoliv na dobírku.

3) Jakmile zboží dorazí zpět prodávajícímu, provede prodávající jeho kontrolu a do 14 dní od převzetí zboží odešle na bankovní účet kupujícího celou kupní cenu zboží a dopravné v cenově nejnižší dostupné nabídce, kterou mohl kupující zvolit. Prodávající může snížit vracenou částku kupujícímu o uplatněný nárok na náhradu škody za chybějící části zboží a obalů, za spotřebovanou část zboží, za poškození zboží aj. vzniklé škody na zboží zapříčiněné porušením povinností kupujícího.

4) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na

 • na zboží, které bylo upraveno na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání,
 • na zboží chráněné autorským právem, pokud by mohlo dojít k porušení autorských práv, tj. např. nosiče obrazu, zvuku a informací u kterých došlo k porušení obalu,
 • na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na digitálním nosiči,
 • na dodání služeb, které již byly poskytnuty.

 

Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během dvanácti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v kupních dokladech ke zboží.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.


Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží u prodávajícího (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů v přiměřené výši.

Závěrečná ustanovení Obchodních podmínek

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.


Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.


Kupující má právo poradit se při řešení případného sporu se spotřebitelskými organizacemi nebo se může obrátit na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), která vykonává dozor nad dodržováním povinností prodávajícího ve vztahu ke spotřebiteli dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

 

Kupující má právo řešit případný spor s prodávajícím prostřednictvím místně příslušného soudu. Je-li kupující spotřebitelem, může případný spor řešit také mimosoudně, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, Praha 2, 12000, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz), která vykonává dozor nad dodržováním povinností prodávajícího ve vztahu ke spotřebiteli dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění. Kupující-spotřebitel má právo podat písemný podnět k řešení sporu ve lhůtě 1 roku od data vzniku sporu. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Kupující má právo vrátit prodávajícímu veškerý obalový materiál, elektroodpad i nespotřebované zbytky zboží. Prodávající pro vracený materiál zajistí ekologickou likvidaci. Služba je pro kupujícího bezplatná vyjma nákladů na případnou dopravu.V Hradci Králové dne 30. prosince 2013

Michal Čípel, v. r.

Poslední aktualizace Obchodních podmínek: 10.3.2024 obsahuje změnu sídla OSVČ a tedy internetového obchodu filatelie Česká Dáma.

Předchozí aktualizace: 20.1.2023 obsahuje změnu v podobě zrušení odstavce o EET a další drobné úpravy.


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

K pokladně

HledatInternetová stránka využívá soubory cookies, které usnadňují procházení e-shopu. K dalšímu zpracování získaných dat u nás nedochází.